Platformy

Výška: 30cm

Šírka: 80cm, 100cm, 150cm

Túto platformu tiež možné využiť na inštaláciám obrátkových Stien, pripevniť štartovať bloky Malmsten a pripevniť za nie plavecké dráhy.

*** GARANTUJEME NAJNIŽŠIU CENU NA TRHU ***

4.8/5